STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                     příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Školská rada


„(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyššíodborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.“

§ 167 a § 168 Školského zákona (Zákon 561/2004 Sb.)              Složení školské rady

Zástupci zákonných zástupců žáků
  • Alena Dvořáčková
  • František Pestr
  • Josefa Rašovská
Zástupci pedagogického sboru:
  • Irena Hamáková
  • Mgr. Richard Mašek
  • Mgr. Dana Staňková
Zástupci zřizovatele:
  • Jan Schneider
  • Radomír Pavlíček
  • Lenka Knechtová