STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Dokumenty ke stažení


 

Školní řád

Organizace školního roku

Výchovné poradenství

Prevence sociálně patologických jevů

Maturitní zkouška

Školní vzdělávací program

Přijímací řízení

 Školní řád

Školní řád platný od 1.9.2018

Školní řád platný od 1.9.2017

Školní řád platný od 1.9.2016

Školní řád platný od 1.2.2015

Školní řád od 1.11.2014 do 31.1.2015

Organizace školního roku

Rozvrh zvonění

Harmonogram 2. pololetí 2017/18

Harmonograma 1. pololetí 2017/2018

Harmonogram 2. pololetí 16/17

Harmonogram 1. pololetí 16/17

Harmonogram 2. pololetí 2015/2016

Harmonogram 1. pololetí 2015/2016

Výchovné poradenství

Dlohodobý plán výchovného poradenství (PDF)

Prevence sociálně patologických jevů

Organizace zabývající se prevencí (PDF)

Krizový plán školy (PDF)

Program proti šikanování

Maturitní zkouška 2017

Volitelné předměty MZ

Seznam četby MZ 2017

Profilové zkoušky Podnikání 2016/17

Profilové zkoušky MaS 2016/17

Školní vzdělávací program

ŠVP PODNIKÁNÍ platný od 1.9.2018

ŠVP MOMV platný od 1.9.2018

ŠVP OZS platný od 1.9.2018

ŠVP MOMV

ŠVP OŠ

ŠVP OZS

ŠVP Podnikání 2017

ŠVP ošetřovatel (včetně zkráceného studia)

ŠVP ošetřovatel/ka

ŠVP opravář zemědělských strojů

ŠVP mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP podnikání

Zkrácené studium ošetřovatel

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2018 1. kolo dálkové

Výsledky přijímacího řízení 2018 1. kolo denní

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ STUDIUM

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/19

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2017/2018

Propagace školy

Výsledková listina, jízda zručnosti

Přihláška

Propozice

Dopis jízda zručnosti

PLÁN TRATI

Plakát šablony

Prezentace školy

Balada pro ošky

Podnikání

Mechanizace a služby

Ošetřovatel/ka

Opravář zem. strojů

Nabídka svářečské školy

Plakát zkrácené studium

Automechanik

Maturitní zkouška 2016

Profilové zkoušky MaS 2016

Seznam četby 2016

Profilové zkoušky Podnikání 2016

Maturitní zkouška 2018

Anglický jazyk

Seznam četby MZ2018

Maturitní zkouška 2019

Seznam témet AJ

Seznam četby 2019