STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

EU peníze školám


Střední škola a Základní škola v Tišnově uspěla se žádostí se svým individuálním projektem a je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám.

Výstupy z tohoto OP jsou ve výuce ověřené výukové materiály, tzv. DUMy (digitální učební materiály), které jsou bez omezení k dispozici zejména žákům a učitelům školy. Jsou určené také celé široké veřejnosti.

Všechny DUMy jsou uloženy v digitální podobě (dokumenty ve formátu PDF) na školním serveru. Na vyžádání budou žadateli předány.

Žádosti o předání DUM:

DUM předává na nosiči dle dohody Ing. Richard ZOUHAR — manažer projektu.

Kontakty:

Ing. Richard Zouhar

Ostružinová 5

621 00 Brno

Tel.: 603 857 987

Mail: riz62@seznam.cz