STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Stalo se ve školním roce 2016/2017Den zdraví

 

V úterý 28. června se žáci školy účastnili akce zvané Den zdraví. V osum hodin ráno se sešli  v areálu odborného výcviku, aby vytvořili desetičlenná družstva, která plnila různé úkoly. Žáci ukázali i získali nové vědomosti v oblasti péče o zdraví: poznávali léčivé bylinky, ochutnávali zdravé pokrmy, vyzkoušeli si, jak člověk vnímá při únavě nebo pod vlivem alkoholu, dozvěděli se o účincích kouření na lidské zdraví, vyzkoušeli si první pomoc a obvazovou techniku, lidské tělo poznávali i z chemického hlediska, dokonce mluvili i anglicky a vyplnili vědomostní kvíz. Na závěr obdrželi zdravou pochoutku a pitíčko. Nejlepší týmy byly odměněni cenami a diplomem. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


 

Výlet na rozhlednu Babí lom

 

V pondělí 27.června se kluci z 1.A s paní učitelkou Bednářovou a Alexovou vypravili na dobrodružnou výpravu po hřebeni Babího lomu završenou návštěvou rozhledny Babí lom. Své putování zahájili ve Vranově u Brna, odkud postupovali po modré značce kolem lesní školky U Jelínka k Lelkovadlu. Tam si udělali krátkou přestávnu, odlelkovali se a připravili se na nejtěžší část svého putování - skalnatou cestu po hřebeni kopce na rozhlednu. A nebyli by to kluci, kdyby si nevybrali nejtěžší cestu :-D. Paní učitelky, které je slepě následovaly, tak musely překonávat skalnaté překážky a občas se neobešly bez pomoci třídních gentlemanů. Beze ztrát (jedny prasklé kraťasy se nepočítají) se všichni dostali na rozhlednu, aby se kochali krásným výhledem. Na závěr seběhli kluci, následováni opatrně našlapujícími učitelkami, z kopce dolů do Lelekovic a po krátkém občerstvení v místním obchůdku se vydali vlakem do Tišnova. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Traktoršou Borovník 2017

 

5. ročník ročník Traktoršou v Borovníku se uskutečnil v neděli 18. června. Naše škola už tradičně zajišťuje na této akci program pro děti. Letos si mohli zájemci z řad malých návštěvníků ověřit svoje vědomosti z oblasti zemědělství, vyzkoušet dovednosti v montáži a demontáži homokinetického kloubu nebo kompletování šroubů s maticemi. Velký úspěch měla i možnost vyrobit si originální tašku nebo odznáček s vlastním obrázkem. Starší účastníci hijně využívali nabídky našich ošetřovatelek na měření tlaku krve. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Po stopách pitné vody

 

V pátek 16.6.2017 jsme se vydali přez Čimperk po žluté turistické značce do Lomničky do úpravny vody, kterou provozuje Vodárenská a.s.. Vodárna upravuje vodu ze 3 vrtů v okolí Lomničky a dále zajišťuje její distribuci do domácností v Lomničce, Šerkovicích a Tišnově. Pracovník úpravny nás poutavě seznámil s principem zařízení, ukázal nám provoz i řídící středisko a zodpověděl naše všetečné dotazy. Zpáteční cestu jsme absolvovali po úbočí kopce Květnice po modré značce. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Přednáška Policie ČR

 

Ve čtvrtek 15. června se žáci 1.E, 1.E, 2.E zúčastnili přadnášky Polcie ČR na téma "Drogy, drogová závislost". Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Expedice Ponávka

 

V pondělí 5. června se 1.A vypravila na další objevnou výpravu - tentokrát neznali cíl svého putování. Věděli pouze, že mají být v 7:45 u tišnovského nádraží a koupit si 2 lístky za 27 korun. Marně kluci skoro celý týden vyzvídali cíl své cesty, paní učitelky Bednářová a Alexová mlčely "jako hrob". Nakonec se ukázalo, že je cílem jejich cesty naučná stezka Pěšina, která vede podél středního toku říčky Ponávky a přírodní rezervace Babí Doly. Během cesty žáci plnili různé úkoly, měřili teplotu vody, Ph vody, popisovali bentos sledovaného území. Také měli možnost vyzkoušet zážitkovou stezku. U babídolských rybníků měli za úkol zmapovat zájmové území, samostatně provést fyzikální měření a určení Ph vodních prvků. Velký zájem vzbudilo pozorování pulců a žabek, kteří v rybníce žijí. Zároveň se žáci dozvěděli něco o životě žab a jejich rozmnožování. Během celého dne žáci zaznamenávali informace do pracovních listů, které paní učitelka nakonec vyhodnotila a oznámkovala. 

Fotografie z expedice jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Soutok Loučky a Svratky

 

Pondělní výuka Biologie 1.E proběhla u soutoku říčky Loučky a řeky Svratky. Žáci se dozvěděli něco o toku řeky. Teoretické znalosti týkající se života v řekách se snažili ověřit prakticky - lovili různé živočichy a určovali je pomocí klíčů. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová

 


Jurkovičova vila
 
1. 6. se ošetřovatelky 1. a 2. E vypravily za poznáváním brněnské architektury. Pohádková vila Dušana Jurkoviče mezi Svratkou a Wilsonovým lesem se nám líbila, nakreslili jsme si  její půdorys a dověděly jsme se zajímavosti i o japonské kultuře, kterou se architekt rovněž inspiroval. Fotografie jsou tady.
Mgr. Hana Strelowová

 

Přírodovědná vycházka k soutoku Svratky a Loučky


V pátek 19. června vyrazili kluci z 1.A s paní učitelkou Alexovou a Bednářovou na tajemný výlet. Od školy se vydali po červené značce a po 2 kilometrech došli k soutoku řeky Svratky a Loučky. Při cestě Tišnovem je paní učitelka upozornila na památné domy, zajímavosti, ukázala jim nejužší uličku zapsanou v knize kuriozit. Část trasy vedla po naučné stezce Květnice, kde si připomněli základní informace o ochraně přírody v ČR. Na soutoku řek se žáci vrhli na lovení bezobratlích živočichů, kteří obývají dno a břehy řeky. Kromě vodních blech jsme nalovili také pijavky, jepice, chrostíky. Honzovi se dokonce podařilo ulovit hada a Michalovi malou rybičku (ti ovšem patří mezi obratlovce). Všechny živočichy jsme si pořádně prohlédli ve zvětšovací krabičce a našli v Klíči pro určování bezobratlích. Na místě se k nám připojily i děti ze ZŠ Zahrada, kteří se na lovu také podílely. Na zpáteční cestě si samozřejmě paní učitelka neodpustila poznávačku rostlin a výklad o kořenové čistírně vod. Fotografie jsou tady.  

Mgr. Jitka Alexová


Domov pro seniory na Žernůvce

 

Ve středu 17. Května navštívili žáci 1.E, 2.E a 3.EZ Domov pro seniory na Žernůvce. Přivítala nás s úsměvem a elánem zářící vrchní sestra S. M. Maxmiliána Myslivcová. Zajímavým způsobem nám vyprávěla o životě v domově a péči o seniory. Pochopili jsme, jak jí i ostatním pracovníkům na těchto lidech záleží, a že tuto práci dělá ráda. Provázela nás po domově a její nadšení prostoupilo i nás. Velmi se nám líbilo, že domov je postaven v nádherném prostředí a také interiér domova je příjemně laděn do pozitivních barev. Na chodbách jsme mohli shlédnout ruční práce obyvatelů. Byly moc pěkné. Ochotná rehabilitační sestra nám ukázala, jak nejlépe zvládat manipulaci s klienty. Seznámila nás s motomedem, který napomáhá rehabilitaci klientů. Sociální pracovnice nás obeznámila s činnostmi, které spolu obyvatelé domova podnikají a jak tráví volný čas. Celý domov prostupovala jemná vůně a také příjemná atmosféra a pohoda. Odcházeli jsme ve výborné náladě.

Bc. Pavla Caudrová


Senior centrum Blansko, Nemocnice Blansko


Ve středu 10. května jsme se s paní učitelkou Kouřilovou vydaly na exkurzi do Senior centra v Blansku. Centrum se nám hodně moc líbilo,vše bylo krásně barevné,moderní a hlavně,cítily jsme se tam jako doma. V centru jsme si popovídaly i s jednou paní, která zrovna šila na starém šicím stroji a ukázala nám,co s ostatními vyrábí za překrásné výrobky. Po krásné prohlídce jsme se občerstvily a paní učitelka nám ukázala nemocnici ve které dříve pracovala. Viděly jsme napichování infúzi a naše spolužačka Kamilka podstoupila malé vyšetření svalů EMG. Poté jsme se šly podívat na JIP, kde jsme se dozvěděly, jak probíhá den ošetřovatelky. Výlet byl krásný,bylo dokonce i krásné počasí. Moc za ten výlet děkujeme. Fotografie jsou tady.

Markéta Klímová, 3.E


Exkurze v dětské nemocnici


10. 5. navštívili ošetřovatelé z 1. a 2. E fakultní dětskou nemocnici v Brně. Měli jsme možnost se seznámit s chodem dialyzační jednotky, viděli jsme operační sály a dospávací pokoje, prošli jsme  chirurgické oddělení s jednotkou intenzivní péče a oddělení dětské neurologie. Vše doprovázel odborný výklad vrchních a staničních sester, které nám ochotně zodpověděly všechny dotazy.

Mgr. Hana Strelowová


Mezinárodní den ošetřovatelství


se pořádá na počest Florence Nightingalové, narozené 12. 5. 1820, která je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství. V tento den uspořádali ošetřovatelé 1. a 2. E program pro obyvatele Tišnova. Lidé si mohli obnovit znalosti první pomoci při různých zraněních, vyzkoušeli si resuscitaci při zástavě srdce, dali si změřit krevní tlak a BMI. K pěkné atmosféře přispěly studentky v dobovém ošetřovatelském oděvu. Žáci i jejich učitelky měli radost z  ocenění návštěvníků této akce. Fotografie tady.

Mgr. Hana Strelowová


Národní výstava hospodářského zvířectva a zemědělské techniky

 

10. května jsme se vypravili do Brna, abychom se ve spolupráci se Zemědělským svazem podíleli na popularizaci zemědělství mezi dětmi. Zemědělský svaz vytvořil na výstavě naučnou stezku a naši žáci měli nelehký úkol zastávat funkce průvodců po jednotlivých stanovištích. Ve středu 10.5. jsme se byli seznámit s trasou a úkoly. A když už jsme byli v Brně, nemohla chybět i několika kilometrová naučná procházka z Moravského náměstí přes park pod Špilberkem na Mendlovo náměstí zakončená návštěvou výstavy mechanických hraček v letohrádku Mitrovských. Fotografie z tohoto dne jsou tady

11. května byla výstava otevřena pro veřejnost a nás čekala kupa dětí z mateřských a základních škol. Ze žáků naší školy se stali rázem kvalifikovaní průvodci, kteří provedli děti po naučné stezce vytvořené Zemědělským svazem. Na jednotlivých stanovištích povídali dětem o zemědělství. Na závěr si mohly děti na stánku Zemědělského svazu vyzkoušet dojení krávy, poznávat plodiny, pohrát si na pískovišti, kde bylo místo písku obilí a kukuřice. Za odvahu získaly všechny děti sladkou odměnu a triko. Naši žáci budou jako průvodci působit na výstavišti až do neděle. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Soutěž v jízdě zručnosti

 

10. května si mohli žáci naší školy Pavel Million a Václav Novotný porovnat se žáky ostatních škol své dovednosti v řízení traktoru s připojeným vlekem. SOŠ a Gymnázium Staré Město uspořádalo regionální kolo soutěže v jízdě zručnosti. Naši reprezentanti se v tvrdé konkurenci neztratili. Pavel Million se umístil na 3. místě a zajistil si tak postup do celostátního kola. Fotografie jsou tady.

Mgr. František Alexa


Prezentace školy v Siemensu Drásov

 

1. května se v závodě Siemens Drásov uskutečnil Den otevřených dveří. Návštěvníci drásovského závodu se měli možnost seznámit se vzdělávací nabídkou naší školy. Pro děti byly přiraveny soutěže, ve kterých mohly získat hodnotné ceny. Zájem o náš stánek byl značný, jak ostatně ukazují pořízené fotografie.

Mgr. Jitka Alexová


O Zlatý pohár Linde

 

25. a 26. dubna se žáci Jiří Bábor, Pavel Million a Vít Hatlák zúčastnili soutěže ve svařování "O Zlatý pohár Linde" ve Frýdku-Místku.

Mgr. František Alexa


Celostátní soutěž oboru opravář zemědělských strojů

 

19.dubna se náš žák Václav Novotný ze 3.A zúčastnil soutěže opravářů zemědělských strojů v Bystřici nad Pernštejnem. Vašek se umístil na 16. místě z 31 soutěžících. Fotografie jsou tady.

Mgr. František Alexa


Exkurze do hospicu svaté Alžběty

 

20. dubna se třídy 1.E a 3.E zúčastnily dne otevřených dveří v hospici svaté Alžběty v Brně. Přestože se zde poskytuje péče nevyléčitelně nemocným pacientům, setkali jsme se s laskavými a milými zaměstnanci a vlídným prostředím, které umožňuje důstojný a klidný závěr života. Fotografie jsou tady.

Mgr. Hana Strelowová


Maturity opět začínají

 

18. dubna psali žáci denního a dálkového nástavbového studia boru Podnikání  maturitní písemnou práci z účetnictví. 19. dubna skládali žáci oboru Mechanizace a služby praktickou maturitní zkoušku. Fotografie z letošních maturit jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Vodící psi

 

Dne 10. 4. 2017 zavítala do učebny ošetřovatelů vodící fenka jménem Nancy, která doprovázela svého nevidomého páníčka a paní Lenku Pláteníkovou ze spolku Vodící pes. Na přednášce jsme se dozvěděli o výcviku vodících psů, o každodenním vytížení těchto speciálně vycvičených psů, kteří podporují nevidomé nebo zrakově znevýhodněné lidi v oblasti mobility. Byli jsme seznámeni s různými situacemi z praxe, kdy bez dokonalého výcviku, při sebemenší chybičce může pes způsobit nevidomému zranění, v extrémním případě i smrt. Přednáška byla poutavá, poučná a obohacující. Fotografie jsou tady.

Mgr. Kateřina Kouřilová


Přednáška MUDr. Radima Uzla

 

Ve čtvrtek 6. 4. si naše ošetřovatelky vyslechly přednášku doktora Uzla o plánovaném rodičovství, antikoncepci a riziku  sexuálně přenosných nemocí v divadle Bolka Polívky. Pan doktor Uzel všechny přítomné zaujal svými odbornými znalostmi i charismatickým projevem.
Promrzlou vycházku do Denisových sadů zdokumentovala paní učitelka Humpolcová a Vendulka Hažmuková.

Mgr. Hana Strelowová

 


Oslava Dne učitelů

 

V pátek 31. 3. 2017 se sešli současní a bývalí zaměstnanci školy, aby oslavili Den učitelů. Pro bývalé zaměstnance to je již tradičně možnost prohlédnout si pracoviště, na kterých strávili větší část svého života. Při prohlídce školy ocenili spoustu změn, které se ve škole podařilo zrealizovat. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka AlexováŠkolení na obsluhu a opravy lisů

 

Dne 23.3. proběhlo školení našich žáků věnované obsluze, seřízení a údržbě lisů NEW HOLLAND na velké hranaté balíky. Školitel firmy BISO Schrattenecker pan Ing. Jiří Jun naše žáky seznámil s technickými detaily jednotlivých konstrukčních celků, jejich funkcí a nastavením pro bezproblémový provoz. Této akce se zůčastnili žáci prvního ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů a studenti druhého ročníku maturitního oboru Mechanizace a služby.

Mgr. František Alexa


Exkurze do Úrazové nemocnice v Brně

 

8.3. 2017 Ošetřovatelky ze třeťáku navštívily Úrazovou nemocnici v Brně, kde měly možnost seznámit se s nemocničním prostředím brněnské nemocnice. Exkurze byla zajímavá tím, že si děvčata měla představit pacienta, který přichází na plánovanou operaci (náhrada kyčelního kloubu) s pooperačními komplikacemi a jakou následnou nelehkou cestou musí ,, projít" po konkrétních odděleních.
Viděly jsme centrální příjem pacientů, chirurgické oddělení A, chirurgickou JIP-ku, ARO, chirurgické oddělení B a rehabilitační oddělení.
Nemocnicí nás prováděla staniční sestra chirurgického oddělení JIP B - paní Marcela Procházková. Třešničkou na dortu bylo shledání s naším bývalým žákem a spolužákem, který nás přišel pozdravit z operačních sálů, kde pracuje jako ošetřovatel. Po exkurzi jsme procházely prosluněným Brnem, trošku unavené rozjímaly nad krásným, ač nelehkým posláním zdravotníků. Fotografie jsou tady.

Mgr. Kateřina Kouřilová


Vyrábíme vodík

 

V pátek žáci 1.A v chemii vyzkoušeli prakticky, jak se dá vzrobit vodík. Výuku, která je velmi zaujala, jak je ostatně vidět na fotografiích, naštěstí přežili kluci, paní učitelka i celá škola :-D.

Mgr. Lenka Bednářová


Mahenovo divadlo a ČNB

 

Žáci tříd 1.E, 3.E, 1.F a 2.F mohli dne 22. 2. poznat prostředí divadla i z jiného úhlu pohledu, než který je přístupný běžnému divákovi. V rámci exkurze navštívili Mahenovo divadlo v Brně a za milého doprovodu zástupce ND Brno se jim otevřely divadelní prostory dosud nepoznané. Žáci se dokonce mohli projít po prknech jeviště či zhlédnout některé z kulis určených pro různé divadelní adaptace známých děl. Celá prohlídka byla provázena zajímavým komentářem přinášejícím nejenom historická nebo technická fakta, ale i některé „perličky“, jež se staly součástí tohoto imaginaci vzbuzujícího světa.

Žáci 1.F a 2.F dále pokračovali do České národní banky, kde na ně čakal zajímavý program o bankovnictví. Fotografie jsou tady.

Bc. Jiřina Skočíková


Zetor gallery Brno

Ve středu 22.2.2017 se žáci 1.A a 2.C vydali do Brna na prohlídku muzea zemědělské techniky Zetor gallery. Fotografie jsou tady.

Mgr. Lenka Bednářová


Exkurze do TPCA Kolín

V úterý 21.2.2017 vybraní žáci technických oborů a žáci spolupracující ZŠ Smíškova vyjeli na exkurzi do automobilního závodu v Kolíně. Fotografie jsou tady.

Mgr. Lenka Bednářová


Don Quijote a ti druzí

V pondělí 20.2.2017 jsme shlédli divadelní představení zaměřené na španělskou literaturu. Fotografie jsou v galerii.

Mgr. Jitka Alexová


Seminář pro učitele ZŠ

V pátek 10. února se ve škole uskutečnil seminář pro učitele základních škol. Mgr. Šindelková z MU Brno seznámila učitele s možnostmi výuky chemie na 1. stupni ZŠ. Fotografie jsou tady.

Mgr. Lenka Bednářová

Zemědělský ples

XX. Zemědělský ples se konal v tišnovské sokolovně v pátek 17. února. Ples zahájil ředitel školy Ing. Rudolf  Mašek. Díky sponzorům mohli šťastlivci vyhrát některou z 330 cen plesové tomboly. Během večera jsme mohli vidět vystoupení J. Bareše - improvizační tanec Sny se plní, obdivovat stepařské umění děvčat z Top Dance Blansko. Na půlnoc si připravili překvapení "Tak jde čas" žáci naší školy. Celý večer hrála k tanci i poslechu Bystřická kapela. Pokud jste se plesu nezúčastnili a přesto chcete alespoň ochutnat z jeho krásné atmosféry, můžete tak učinit prostřednictvím fotogalerie.

Mgr. Jitka Alexová


Exkurze Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 navštívili žáci 1. E a 3. EZ Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, kde budou žákyně 3. EZ absolvovat část praxe odborného výcviku. Velmi je zaujalo vysoce moderní vybavení a zároveň vlídnost prostředí. Také shlédli v diecézním muzeu v Brně výstavu Vitae Christi. Zde se také nachází jedno z nejvzácnějších děl z doby Karla IV, obraz Madony z Veveří, který byl po obrovském úsilí navrácen zpět na Moravu.

Bc. Pavla Caudrová


Hatefree

6.2. měli žáci naší školy možnost zúčastnit se zážitkového programu na téma HATEFREE. Myšlenkou Hatefree je naučit se vnímat odlišnosti lidí ve společnosti. Každý z nás je svým způsobem jiný, ale někteří se kvůli tomu setkávají s různými projevy nesnášenlivosti. Naši žáci v dvouhodinovém programu, vedeném lektory Pepkem a Mončou, poznali, jak mohou takové projevy vypadat a jak se jim bránit.

Mgr. Richard Mašek


Olympia 2017

V pátek, sobotu a neděli od 27. do 28. ledna představili žáci a učitelé školy Střední školu a Základní školu Tišnov na přehlídce odborného vzdělávání v OC Olympia Brno. Na našem stánku měli možnost návštěvníci vidět motocykl ČZ, u vchodu pak traktor Zetor Super, který zároveň sloužil jako upoutávka celé akce.  Poděkování patří všem, klteří se na této akci podíleli.

Mgr. Jitka Alexová


Tříkrálová sbírka

Tak jako loni i letos se uskutečnila na naší škole Tříkrálová sbírka. Tato celonárodní charitativní akce slouží všem potřebným, kteří se jakýmkoliv způsobem ocitnou v nepříznivé sociální situaci, nouzi a dalších těžkostech. Ošetřovatelé 1. E a 2. E v prošli v oděvu tří mudrců, s flétnou a písní „My Tři králové jdeme k vám“ naši školu. Rozdávali cukříky, tříkrálové poselství lásky a pokoje a naplnily pokladničky částkou 2.447 Kč. Svoji cestu zakončili Tři králové u pana starosty Jiřího Dospíšila na radnici, který je velmi mile a vlídně přijal. Velký dík patří všem dárcům i samotným koledníkům, kteří takto pomáhají všem potřebným zvláště v naší oblasti. Díky Natálce Dvořákové se můžete podívat na fotografie z celého dne.

Bc. Pavla Caudrová


Exkurze v Rajhradě

Za mrazivého počasí ve středu 14. 12. 2016 navštívily žákyně 1.E a 3.EZ Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Je to specializované charitní zařízení pro těžce nemocné klienty a žáci byli seznámeni s péčí o pacienty v terminálním stavu. Byli nadšené vlídností prostředí.Také si prohlédly zařízení pokoje v retro stylu, který je pro klienty velmi milou vzpomínkou na dřívější léta. Navštívili i Památník písemnictví v blízkém klášteře v Rajhradě, který patří mezi nejstarší kláštery založené na Moravě.

 

Bc. Pavla Caudrová

Víš co jíš?

Ve středu a čtvrtek 7. a 8. 12. 2016 navštívilo naši školu 50 žáků základních škol, aby se zúčastnilo projektového dne zaměřeného na  chemickou anylýzu potravin a základy měření. Akce byla uskutečněna v rámci udržitelnosti projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Fotografie jsou tady.

Mgr. Lenka Bednářová

Mikulášská nadílka

I u nás se letos stavil Mikuláš se svou družinou. Během dopoledne prošli celou školou, rozdali dárečky, odnesli zlobivce. Dobrou zprávou je, že z učitelů neodnesli nikoho a odnešení žáci se už z pekla začínají vracet :-D Velké poděkování patří paní učitelce Kouřilové, která celou akci zorganizovala.Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová

Zkoušky svařování

Včera ukončilo prvních 7 žáků třídy II.A závěrečnou zkouškou základní kurz svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře oxidu uhličitého  – všichni úspěšní. Za  tímto výsledkem stojí dobře fungující svářečská škola, zejména velmi dobrá práce učitele svařování pana Petra Brázdu.“

Ing. Miroslav Jašek

Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou

V pátek 4. listopadu jsme oředstavili naši vzdělávací nabídku na Burze středních škol v Blansku. Děvčata Kamila Havlíková a Nikola Görnerová spolu s paní učitelkou Kouřilovou nabídli zájemcům ukázky z výuky oboru Ošetřovatel. Zájem mezi návštěvníky byl především o měření tlaku, tepu nebo saturace. 
Mgr. Jitka Alexová

Soutěž ošetřovatelů
 
Během dne otevřených dveří dne 4. listopadu soutěžili naši ošetřovatelé v různých zdravotních disciplínách. Testovala se praktická znalost první pomoci a resuscitace, zručnost při obvazování zraněných částí těla, úprava lůžka s ležícím pacientem, prokázat museli i teoretické znalosti. Ze smíšených dvojic prvního a druhého ročníku zvítězili Tereza Špinarová a Dan Spousta, druhé byly Markéta Šabrńáková a Markéta Podloučková, třetí místo získaly Kristina Klusáková a Vendula Hažmuková. Poděkování patří figurantkám ze třetího ročníku a fotografce Sabině Francové. Fotografie tady.
Mgr. Hana Strelowová

Den zemědělské techniky

4. listopadu se uskutečnil tradiční Den zemědělské techniky. Během dne se mohli návštěvníci seznámit s nejnovější zemědělskou technikou, vyzkoušet si jízdu v traktoru naší autoškoly nebo v nových vozech značky Škoda. Velmi zajímavá byla expozice věnovaná pěstování a sklizni brambor reprezentovaná technikou Grimm. Velký zájem byl o bramboráky, které mohli návštěvníci ochutnat.

Pro naše žáky jsme uspořádali soutěž v odborných dovednostech. Žáci soutěžili v sedmi disciplínách.  Nejvíce bodů mezi žáky 1. ročníku dosáhl Michal Škvařil, mezi druháky byl první Jan Šindelka a všechny třeťáky porazil Pavel Milion. V celkovém pořadí se na prvním místě umístil Pavel Milion, na druhém pak skončili se stejným počtem bodů Štěpán Poláček a Václav Novotný. Vítězové obdrželi výhry od firmy TOP Autosalon Blansko a Biso Schrattenecker. Fotografie jsou tady nebo tady.

Mgr. Jitka Alexová


Halloween a dušičky

2. listopadu se žáci 1.A, 3.A, 3.E zúčasnili programu Holloween a dušičky, který vedl pan farář Josef Rybecký. Během programu jsme se nejenom dozvěděli informace o těchto dvou tradičních svátcích, ale také zamysleli nad vlastním životem, budoucností i minulostí. Fotografie z akce jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Klokánek

Dne 25.10. 2016 navštívili naši ošetřovatelé brněnský Klokánek. Jedná se o zařízení, kde jsou umístěny děti a mládež od narození do 18 let věku. Služba je poskytována ihned a nepřetržitě - po celý den i noc.
V první části exkurze nás paní ředitelka seznámila s provozem a organizací práce v Klokánku. Poutavě nám povyprávěla o skladbě dětí a nejčastějších sociálních zatíženích, která tyto děti doprovázejí. V druhé části exkurze jsme mohli nahlédnout do bytů, kam jsou děti umístěny spolu s tetami. Na zahradě žáci navázali kontakt s dětmi ve věku 3-4 let bez větších problémů. To potvrzuje, že při odchodu z Klokánku, jedno dítě plakalo. Fotografie jsou v galerii.

Mgr. Kateřina Kouřilová


Veletrh vzdělávání Břeclav

18. a 18. října prezentujeme vzdělávací nabídku naší školy na Veletrhu v Břeclavi. Ing. Zouhar se svými pomocníky poslali několik fotografií.

Mgr. Jitka Alexová


I učitelé (a nejenom oni) se učí

Zaměstnanci naší školy mají možnost od září navštěvovat kurz anglického jazyka. Pod vedením Ing. Zuzany Břenkové se vrací do svých školních let a snaží se pokořit záludnosti angličtiny. O zábavu při výuce není nouze. A co paní učitelka na to? Říká:  "... kdyby se snažili všichni studenti tak, jak se snaží účastníci kurzu, byla by škola plná "anglických géniů"...... " Tak uvidíme, jestli jim jejich píle vydrží. Fotografie z výuky najdete tady.

Mgr. Jitka Alexová


Ošetřovatelky v zajetí sociálních sítí

V pondělí 17. 10. všechny ročníky ošetřovatelek a ošetřovatelů navštívili v divadle Bolka Polívky pořad o sociálních sítích. Přednášející nás upozornila na rizika komunikace na facebooku a vysvětlila, jak jim účinně předcházet. Po zajímavé přednášce následovala podzimní procházka na Špilberku.

Mgr. Hana Strelowová


Cyril a Metoděj - historie a současnost

Ve středu 12.10.2016 se uskutečnil další program s panem farářem Rybeckým. Tentokrát se žáci 1.F, 2.F , 2.C, 4.C, 1.E, 3.E dozvěděli něco o historii Velkomoravské říše, věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi a o literatuře této doby. Fotografie z akce jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Mezinárodní strojírenský veletrh

Ve čtvrtek 6. října se žáci technických oborů vydali do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh.

Mgr. Jitka Alexová


Exkurze do Železáren Štěpánov

4. října se kluci z 1.A, 3.A, 2.C a 4.C zúčastnili exkurze do Železáren Štěpánov. Žáci se seznámili s postupem při výrobě a zpracování železa. Některé překvapilo prostředí továrny, zejména prašnost. Obdivovali fyzicku kondici zaměstnanců, kteří tuto namáhavou práci vykonávají. V areálu bylo zakázané fotografování, proto jsme pořídili několik snímků před továrnou.

Mgr. Lenka Bednářová


Veletrh odborného vzdělávání Brno

První říjnový týden jsme měli možnost představit vzdělávací nabídku školy na Veletrhu odborného vzdělávání, který se konal v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V pondělí 3. října veletrh zahájil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s ministryní Kateřinou Valachovou. Zahájení se zúčastnili i další význační představitelé kraje. Na stánek naší školy chodili návštěvníci obdivovat motocykl ČZ 150, který nám zapůjčil jeden z našich příznivců. Fotografie jsou v galerii.

Mgr. Jitka Alexová


Světlušky v září zář&