STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Stalo se ve školním roce 2017/2018


"Trocha ekologie nikoho nezabije"

Tímto heslem se řídili v minulých dnech kluci z 1. a 2.A. Prvňáci začali v pátek 1. června úklidem tišnovského letního kina. Během krátké doby se jim podařilo vytvořit v "letňáku" příjemné prostředí pro diváky, kteří v letních měsících využijí nabídky kina. Za odměnu si mohou vybrat libovolný film, který bude zdarma promítnut všem žákům školy. Filmové představení odložili kluci moudře až na chladné zimní dny a krásného počasí využili k výletům na zajímavá místa.

V pondělí 4. června se vypravili spolu s druháky do společnosti SAKO Brno, aby se dozvěděli něco o odpadech a odpadovém hospodářství. První část exkurze probíhala v učebně, kde jsme shlédli film a prezentaci. Poté jsme se oblékli do slušivých vestiček, na hlavu dostali helmy a vyrazili do provozu spalovny a třídírny odpadu. Prošli jsme všechny provozy a mohli sledovat cestu odpadu od převzetí v areálu až po odvoz škváry vzniklé při spalování a odvod páry, horké vody a elektrické energie. Nesmazatelný dojem na kluky udělala třídící linka (" To bych teda fakt dělat nechtěl :-D ").Fotografie jsou tady.

V úterý vyměnili kluci spalovnu za voňavý les. Domluvili si exkurzi v lesní školce pod Babím Lomem. Ing. Hradecký je zaujal svým výkladem o pěstování lesa, ukázkami technologií a techniky, která se ve školce používá. Kluci nahlédli do fóliovníků, ve kterých se pěstují ze semínek semenáčky, na plochy, kde jsou sazeničky vysazovány i do skladovacích prostor. Prošli také kousek z naučné stezky, která je v blízkosti nově vybudována. Pak se vydali skalnatou cestou na rozhlednu Babí Lom. Vzhledem k tomu, že byla velice dobrá viditelnost, mohli z rozhledny spatřit Pálavu i Alpy. Pak už jenom krátká zastávka na novém lelekovickém hřišti a odjezd vlakem do Tišnova. Fotografie tady.

Mgr. Jitka Alexová


Jízda zručnosti traktorem s vlekem

18. května se na naší škole uskutečnilo regionální kolo jízdy zručnosti traktorem. Koordinátorem soutěže je Zemědělský svaz ČR. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků, držitelů řidičského oprávnění na trakor, ze středních škol Jihomoravského a Zlínského kraje. Seznam soutěžících s celkovými výsledky najdete tady. Soutěžní jízda traktorem začínala nástupem do traktoru, pokračovala průjezdem pravoúhlou zatáčkou, jízdou po desce, přistavením u rampy, pak následoval slalom, zastavení na přesnost, couvání do garáže a závěrečné zastavení ve vymezeném prostoru. Každá z disciplín byla hodnocena komisaři z řad bývalých zaměstnanců, žáků naší nástavby a zástupců z jednotlivých škol. Díky sponzorům - firmám Siemens Drásov, TOP autosalon Blansko, BISO Schrattenecker a AgroteC Hustopeče- jsme mohli všechny účastníky odměnit malou pozorností. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech dostali hodnotné ceny. Jsme rádi, že na 1. a 3. místě se umístili žáci naší školy Vít Hatlák a Honza Šindelka. Druhý byl Vít Kopecký ze Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm. S organizací celého dne pomáhali žáci nástavbového studia. JIm i všem, kteří se podíleli na organizaci akce patří velké poděkování.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Exkurze do zemědělského podniku ZEAS Lysice

3. května se žáci 1.A zúčastnili exkurze do zemědělského podniku ZEAS Lysice. Na středisku v Býkovicích je provedl ředitel podniku Ing. Jiří Šafář a vedoucí výrobny krmných směsí a biplynové stanice Ing. Miroslav Svoboda. Budoucí opraváři se seznámili s činností bioplynové stanice, kterou podnik provozuje od roku 2013. Kluci měli možnost všechno vidět na vlastní oči, projít celý provoz a vyslechnout velmi zajímavý odborný výklad. Poté prošli i jednu ze stájí živočišné výroby, kde jim zootechnik střediska Ing. Tomáš Tejkal pověděl něco o chovu dobytka a provozu stáje. Na závěr nakoukli kluci i do míchárny krmiv a dílny, kde se opravují zemědělské stroje. Po náročné téměř tříhodinové exkurzi všem pořádně vyhládlo, takže vzali zavděk posezením u rybníka a občerstvením v místní restauraci.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


1.F na Mohyle míru

Ve druhém krásném květnovém dni se třída I.F vydala z Hostěrádek  do kopce směrem k Památníku mohyly míru. Interaktivní expozice z mnoha audio- vizuálními efekty nám přiblížila atmosféru slavné Bitvy tří císařů. Poučeni o průběhu důležité dějinné události a občerstveni z místní kavárny jsme ještě stihli prozkoumat tajemný objekt na obzoru ve tvaru obří koule a pak už jsme jen seběhli z kopce zpět na vlak. Že panovala veselá nálada a studenti si p. učitelku náležitě předchází je patrno i z připojených fotek.

Ing. Zuzana Břenková


Tajný výlet

Stalo se již tradicí, že v době maturitních zkoušek vyrazí některá třída na "tajný výlet". Letos padl los na 1.A. Kluci do poslední chvíle netušili cíl cesty. Nejprve jeli vlakem do Brna, pak autobusem na zastávku Velká Klajdovka. To už někteří začínali tušit, že zřejmě půjdou na Hády. Nakonec navštívili Růženin vápencový lom, zastavili se pod vysílačem Hády, pokračovali přes národní přírodní památku Hádecké planinky až do lesa, který obhospodařuje školní lesní podnik Mendelovy univerzity. Po lesních cestách prošli lesem až do Bílovic nad Svitavou. Po cestě viděli několik zajímavostí, zvláště je zaujal příběh Lidušce, kterou v roce 1919 našel Rudolf Těsnohlídek s přáteli v lese. Její osud dal podmět k tradicím vánočních stromů na náměstí Svobody v Brně. Kluci dokonce viděli pamětní desku na místě, odkud byl první strom odvezen a liduščin památník, který je na místě, kde byla Liduška nalezena. K bílovickým lesům se váže také příběh lišky Bystroušky, který jim vyprávěla paní učitelka při jednom ze zastavení. Na závěr se všichni mohli občerstvit pramenitou vodou z Janáčkovy studánky.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Den otevřených dveří v Siemens Drásov

Svátek práce strávili někteří žáci i zaměstnanci školy na Dni otevřených dveří v podniku Siemens Drásov. Náš stánek budil velkou pozornost. Návštěvníci se mohli seznámit se vzdělávací nabídkou školy, vyzkoušet si resuscitaci, změřit tlak. Děti se velmi zajímali o modely zemědělských strojů a všichni si vyrobili odznáček s vlastním motivem.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Hospic svaté Alžběty

Ve čtvrtek 26. 4. se žáci 1.E zúčastnili v Moravském zemském muzeu interaktivní přednášky o naší zemi, která se týkala období od začátku 20. století do roku 1938 – do Mnichovské zrady. Mohli si vyzkoušet i dobové předměty, oblečení, doplňky i vybavení pro vojáky v 1. sv. válce. Zkusili si tíhu těžkých obleků, helmy, mohli vyzkoušet i pušku.

Po té žáci navštívili Hosic sv. Alžběty v Brně, kde byl den otevřených dveří. Zde se dozvěděli mnoho zajímavého v péči o umírající. Také shlédli i záběry původního vybavení nemocnice a lékárny. Exkurze byla zakončena procházkou v pěkné zahradě hospice.

Bc. Pavla Caudrová


Naučná stezka Předklášteří

Kluci z 1.B (budoucí automechanici) se vydali v úterý před polednem na dobrodružnou výpravu. Nejprve směřovali po silnici na Deblín a na konci Tišnova se odchýlili od silnice do lesa a dále pokračovali po zelené turistické značce. Došli až k rozcestí kde začíná (nebo končí?) naučná stezka Předklášteří. Po ní postupovali dále až do vesnice. Cestou se dozvěděli něco o lese, poznali místa o nichž nevěděli ani "domorodci", snažili se najít společnou řeč s pasoucími se ovečkami.  Paní učitelka je neustále zásobovala informacemi o tom, jak se která kytka jmenuje (ne všechny kytky jsou pampelišky nebo plevel, jak se kluci snažili paní učitelce namluvit :-).  Závěrečnou odměnu (osvěžující zmrzlinu) po dvouhodinovém putovánísi kluci opravdu zasloužili. 

Fotografie jsou tady.

                                                                                                     Mgr. Jitka Alexová


Den Země

22. duben je vyhlášek Dnem Země. Protože v letošním roce tento den připadl na neděli, rozhodli jsme se jeho význam připomenout už v pátek 20.dubna. Náš školní dvůr ze proměnil v informační centrum, kde se mohli zájemci dozvědět něco o biologii a ekologii. Jednotlivé třídy si zahráli hru Mravenec, kluci z 1.A zaseli si zemědělské plodiny, ošetřovatelky se věnovaly bylinkám. Na dvůr jsme umístili i stůl na stolní tenis a někteří žáci ho hned vyzkoušeli. Co napsat na závěr? V pátek to na dvoře prostě žilo!

Odpoledne někteří zaměstnanci školy vystoupali na tišnovskou rozhlednu.

Fotografie jsou tady.

                                                                                                     Mgr. Jitka Alexová


Ošetřovatelství včera a dnes

 

V pondělí 16.dubna se žáci 1.E. 2.E a 3. E zůčastnili přednášky paní Jaroslavy Beránkové, která pracovala mnoho let jako pečovatelka v domově pro seniory na Žernůvce a v Předklášteří.

Vyprávěla nám, jaká byla ošetřovatelská péče před lety a jaká je dnes. Dříve to bylo mnohem náročnější, protože nebyly takové pomůcky jako dnes. Hovořila o svých zkušenostech, jak je možné zpříjemnit lidem na stáří život. Jak i drobný skutek může nemocnému pomoci. Vyprávěla zajímavé příběhy o smíření a odpuštění. Pochopili jsme, že naše povolání může dělat svět krásnější.

Marie Flochová1.E


Techagro 2018

Ve čtvrtek 12. dubna žáci technických oborů a 1.F vyrazili na brněnské výstaviště, aby navštívili výstavu zemědělské techniky Techagro. Žáci měli možnost obdivovat modermí zemědělskou techniku. Z´častnili se také přednášky zemědělského svazu o moderním zemědělství. Přednáška byla zakončena konemtovanou prohlídkou stánků několika firem.

Několik žáků 1.A a 3.A se na téměř celý týden přeměnilo na průvodce a provádělo žáky základních a středních škol po výstavišti. Jsme rádi, že se osvědčili a Zemědělský svaz ocenil jejich práci pochvalou a poděkováním.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Den zdraví

Světový den zdraví připadá na 7.4, kdy se po celém světě konají různé události zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života. Připojila se i naše škola malou akcí, která se konala na nově opraveném školním dvoře.
Žáci oboru ošetřovatel připravili různá stanoviště, kde si kolemjdoucí zájemci mohli např. změřit fyziologické funkce, zkusit si pohyb v brýlích, které simulovaly stav po požití návykových látek a nechyběla ani ochutnávka báječného pečeného čaje.
Akci přišli podpořit nejen žáci a učitelé, ale i vedení naší školy.

Fotografie jsou tady.

                                                                                                     Mgr. Kateřina Kouřilová


Ošetřovatelky v Blansku

Dne 4.4.2018 jsme se my (3.E) spolu se spolužáky z 1.E vydali na exkurzi do Nemocnice Blansko - na JIP (Iktovou jednotku), kterou nám zařídila paní učitelka Kouřilová. Léta tam pracovala. V nemocnici se nám velmi líbilo, ukázali nám speciální přístroje, které jsme ještě neměli možnost vidět a dozvěděli jsme se spoustu informací. V Blansku jsme také navštívili Domov pro seniory. Bylo tam krásné prostředí (můžete vidět na fotkách), atmosféra byla velmi příjemná a vůbec se nám od tam nechtělo.  Uživatelé domova mají bohatý program aktivit, mohou si vytvářet různé výrobky, zpívají si a schází se všichni pohromadě. Měli jsme také možnost vyzkoušet si sami na sobě moderní pomůcky na přesun imobilních uživatelů. Výlet jsme zakončili v kostele svatého Martina, kde nám Otec Jiří pověděl o historii kostela, ukázal nám kostel a společně s Otcem Jiřím jsme se i zasmáli. Byli jsme se také podívat v kostelní věži, kde jsou tři zvony. Zrovna jsme vyšlapali přes 80 schodů ke zvonům a bylo 12 hodin, takže jsme si užili i zvonění přímo u zvonu. Po ukončení prohlídky jsme měli odpočinkovou chvilku, kde jsme mohli vidět ohradu s ovcemi, krásnou zahradu a užili jsme si zábavu na houpačkách. Nemůžu zapomenout zmínit, že jsme si exkurzi VŠICHNI společně užili. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Kateřině Kouřilové, že nám exkurzi zařídila. 

Fotografie jsou tady.

                                                                                                     Karolína Spoustová  3.E


Florbalový turnaj "O pohár ředitele školy 2018"

28. března se konal již 6. ročník florbalového turnaje " O pohár ředitele školy". Turnaje se zúčastnilo 7 družstev včetně jednoho hostujícího z SOU Lomená, Brno. Po lítých bojích, do kterých hráči dávali vše, nakonec zvítězilo družstvo 3.A, na druhém místě bylo družstvo 1.A a třetí skončili hosté z Lomené. Nejlepším střelcem byl Vojtěch Kříž z 3.A a brankařem Martin Mikulecký z 1.A. K úspěchu turnaje přispělo také bouřlivé povzbuzování všech přihlížejících. S atmosférou dne se můžete seznámit tady.

Mgr. Jitka Alexová


Evropská unie

27. března jsme se měli možnost zúčastnit přednášky o EU. Z přednášky vzniklo krátké video, které můžete vidět tady:

https://www.facebook.com/1632849483616453/videos/2090075097893887/

Mgr. Jitka Alexová


Jak se žije s roztroušenou sklerózou

V pondělí 19. března za námi do školy přišli lidé, kteří mají osobní zkušenost s roztroušenou sklerózou. Během zajímavé přednášky nás seznámili s podstatou onemocnění a povyprávěli nám své osobní příběhy. Vypravování bylo velmi poutavé a dojemné. Rádi bychom poděkovali všem, kteří i přes své onemocnění přijeli k nám do Tišnova, abychom se něco nového dozvěděli a abychom si také uvědomili, že zdraví je to nejcennější, co máme.

Fotografie jsou tady

Mgr. Jitka Alexová


Exkurze do Mladé Boleslavi

V pátek 9. března se žáci naší školy vypravili do Mladé Boleslavi. Cílem jejich dlouhé cesty bylo Muzeum Škoda Mladá Boleslav a exkurze do závodu, v němž se vyrábí vozy značky Škoda. Exkurze byla velmi zajímavá - překvapila nás rozloha závodu a množství zaměstnanců. Počet obyvatel města je 35 000 a v podniku jich pracuje 20 000. Účastníci zájezdu mohli obdivovat preciznost při výrobě karoserií ve svařovně, kde podstatnou část výroby realizují roboti. Na montážní lince měli možnost sledovat montáž vozů od momentu, kdy na montážní pás "přijede" holá karoserie až do momentu, kdy z konce linky odjede kompletní vůz. Během exkurze se dozvěděli spoustu informací o logistice. V muzeu pak obdivovali starší i nové typy vozů Škoda a seznámili se s postupem při restaurování starších vozů. Fotografie jsou ke stažení tady.

Mgr. Jitka Alexová


MaRS  2018  (Brno 3. 3. 2018)

MaRS (maratón s roztroušenou sklerózou) je jedinou celostátní sportovně osvětovou akcí v oblasti roztroušené sklerózy u nás, které se aktivně účastnili pacienti, fyzioterapeuti, lékaři, rodiny a my ošetřovatelé. Přijeli jsme podpořit myšlenku zdravého pohybu, aktivního přístupu k nemoci a pomohli s průběhem maratonu. Velká pochvala patří našim žákům, kteří měli možnost zúročit své znalosti a dovednosti z ošetřovatelství.

Mgr. Kateřina Kouřilová


Zemědělský ples

23. února se uskutečnil 21. Zemědělský ples. Na letošním plese hrála k tanci i poslechu hudební skupina Modul. Během večera jsme měli možnost vyhrát hodnotné ceny, shlédnout ukázky Irských tanců. Příjemným zpestřením večera byla i možnost si základní kroky vyzkoušet. Jak můžete vidět na videu, využilo tuto možnost nemálo návštěvníků plesu. No a o půlnoci si připravili překvapení naši žáci. Jejich nápadité vystoupení si můžete připomenout tady. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o reprezentační průběh plesu, zvláště pak Mgr. Lence Bednářové a Mgr. Kateřině Kouřilové, které si letošní ples vzaly "pod svá křídla" a koordinovaly veškeré přípravy i vlastní průběh Zemědělského plesu.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Ošetřovatelky ve vojenské nemocnici

Dne 19. 2. 2018 třídy ošetřovatelů zavítaly do nejusměvavější nemocnice na jižní Moravě. Že nevíte, o kterou se jedná? Dle rozsáhlého průzkumu Nemocnice pro život ocenění získala Vojenská nemocnice v Brně. Měli jsme možnost a můžeme Vám potvrdit, že v nemocnici panuje klidná, přátelská atmosféra, ošetřující personál je příjemně naladěn a to nám potvrdil i spokojený pacient. Po zajímavé exkurzi nechyběla krátká prohlídka historických míst a památek v Brně. Fotografie najdete tady.

Mgr. Kateřina Kouřilová


Prezentace středních škol v Olympii

Od 26. do 28. ledna se mohli zájemci seznámit se vzdělávací nabídkou školy na prezentaci středních škol v brněnském obchodním centru Olympia. Expozice naší školy budila zájem především u dětí, ale na možnost studovat u nás se informovalo i několik vážných zájemců o studium různých oborů. Veliké poděkování patří za reprezentaci jak pedagogům školy Mgr. Alexové, Mgr. Alexovi, Mgr. Kouřilové, Ing. Břenkové, Jaroslavu Slavíkovi, Františku Klímovi a Mgr. Makešové, tak i žákům 1.A Martinu Mikuleckému, Jirkovi Kosmákovi, Pavlu Smejkalovi a Aleši Sedláčkovi. 

Mgr. Jitka Alexová


Den otevřených dveří

Ve středu 24. ledna se měli možnost zájemci seznámit s prostředím i vzdělávací nabídkou školy. Jedna z učeben se na tento den proměnila v kavárničku, kde nabízela děvčata z 3.E nápoje i malé občerstvení. Ve škole probíhala běžná výuka, takže zájemci o studium se mohli seznámit s běžným provozem školy a kromě pedagogů si pohovořit i se žáky. O Den otevřených dveří byl nebývalý zájem a i přes nepřízeň počasí jsme přivítali několik desítek vážných zájemců o studium.

Mgr. Jitka Alexová


Finanční gramotnost v Lipce

O tom, že výchova k finanční gramotnosti může být velmi zábavná a zajímavá, se přesvědčili v pátek 26.1.  studenti I.F ročníku na pobočce Lipky na Rozmarýnku. V simulované hře se tři rodiny - Brzobohatí, Mullerovi a Sojkovi ( jména si studenti sami zvolili ) snažili vyjít s rozpočtem, který  si vylosovali a pokud možno plnit i své sny vyjádřitelné penězi. Ve hře nechyběl oni prvek náhody - občas někdo z rodiny dostal pokutu za rychlou jízdu, onemocněl, přišla vichřice a odnesla střechu nebo přišlo nečekané zvýšení platu, výhra apod., Ne vždy bylo snadné se vypořádat s nástrahami  života, ale nakonec nikdo do dluhové pasti nespadl.  Navíc se účastnící mnoho věcí naučili a zároveň se dobře pobavili. O přestávce nechybělo ani pomazlení s místními ,,domácími mazlíčky" - malým gekonem a hadem korálovkou královskou. Fotografie jsou tady.

Ing. Zuzana Břenková


Vánoční besídka

Poslední předvánoční pracovní den byl věnován jič tradičně besídkám v jednotlivých třídách. Záleželo jenom na žácích a jejích třídních učitelích, jak tento čas strávili. Někteří se tradičně věnovali sledováním filmů, ochutnáváním vánočního cukroví a užíváním si vánoční pohody, jiní program pojali netradičně - třeba výrobou vánočních bramboráků nebo uspořádáním vánoční tomboly. Většina tříd vytvořila originální přáníčka pro rodiče a učitele. Na závěr se všichni sešli na školním dvoře, kde nám pan zástupce ředitele Ing. Miroslav Jašek popřál krásné svátky a hodně zdraví do nového roku. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Návštěva kostela sv. Václava v Tišnově

V pátek 15.prosince se kluci z 1.A vydali do tišnovského kostela, aby se dozvěděli něco o architektuře, jednotlivých částech kostela a poslechli si ukázky varhaních skladeb. Celým programem nás provázel farář Josef Rybecký a jáhen Vojtěch Zahrádka, kterým patří velké poděkování. Atraktivním zakončením programu byl výstup na věž pod zvony. Tak jsme se dozvěděli něco o historii a současnosti věže, konstrukci zvonů. Celou akci dokumentoval fotograficky Martin Mecerod a jeho fotografie můžete vidět tady.

Mgr. Jitka Alexová


Mikulášská nadílka

Jako každý rok 5. prosince naši školu navštívil vlídný bělovousý stařec jménem Mikuláš, který se skupinou čertů a andělů odměňoval žáky za to, jak se celý rok chovali.
Aby žáci mohli být odměněni, měli za úkol zazpívat či přednést básničku a slíbit, že se polepší v chování  a  v poslušnosti. A protože v naší škole je hodně nepořádníků a zlobilů, čerti měli plná "kopyta" práce.
Na závěr Mikuláš se svou družinou slíbil návštěvu zase za rok. Fotografie jsou tady.

Mgr. Kateřina Kouřilová


Veltrh středních škol v Brně a Den otevřených dveří

24. a 25. listopadu jsme představili vzdělávací nabídku školy na Veletrhu SŠ v Brně. Spolu s učiteli se na prezentaci podíleli i žáci školy. Všem jim děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Hned následující neděli se ve škole těšil velkému zájmu Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost projít školu, pohovořit s učiteli, seznámit se s areálem odborného výcviku. Na závěr na ně čekalo malé občerstvení, které zajišťovali technicko- administartivní zaměstnanci školy.

Mgr. Jitka Alexová


Drogová kriminalita v roce 2017

Ve čtvrtek 23.11.2017 se žáci 1. ročníku zúčastnili přednášky Mahora Badina "Drogová kriminalita v roce 2017". 

Mgr. Jitka Alexová


Den zemědělské techniky 2017

V pátek 3. listopadu jsme ve spolupráci s firmou Biso Schrattenecker uspořádali šestý ročník Dne zemědělské techniky. V letošním roce se díky ochotě okolních zemědělců podařilo schromáždit v areálu odborného výcviku velké množství moderní zemědělské techniky. Každý rok se snažíme přinést něco nového - v letošním roce to bylo několik traktorů - veteránů. Top autosalon Blansko prezentoval vozy Škoda Karoq. Na návštěvníky čekalo spoustu atrakcí - kromě prohlídky již zmíněné zemědělské techniky se mohli projet v nových vozech Škoda, vyzkoušet si jízdu v traktoru, projet se s manipulátorem. Děvčata z nástavbového studia připravovala občerstvení. Jejich bramboráčky se těšily velkému zájmu. Naše pozvání přijaly také děti ze Základní školy Smíškova Tišnov, Drásov a Veverská Bítýška. Doufáme, že se jim u nás líbilo.

Již druhý rok je součástí Dne zemědělské techniky i soutěž mladých opravářů. Kluci letos soutěžili v šesti disciplínách: poznávání log zemědělské techniky, traktorů, součástek, plodin, zemědělských strojů a výměně kola osobního automobilu. Z 1. ročníku byl nejlepší Jiří Kosmák, z 2. ročníku Miloslav Svoboda a 3. ročníku Honza Šindelka. Ten byl i absolutním vítězem. Druhý nejlepší výsledek z celé školy měl Miloslav Svoboda a o třetí místo se podělili Marek Vymazal ze třetího a Michal Mráka ze 2. ročníku. Všichni získali ceny od sponzských firem - TOP Autosalon Blansko a BISO Schrattenecker.

Nasát atmosféru hektického dne můžete tady.

Mgr. Jitka Alexová, Mgr. František Alexa


Adaptační pobyt

Pro třídy 1. E a 2. E se 23. a 24. října uskutečnil adaptační kurz. Nejdříve jsme byly na exkurzi v Chirurgické a ortopedické ambulanci Mudr. Stalmacha, kde jsme se seznámily i s tím, jak vypadá malý operační sál, jak se sádruje zlomená ruka, i jakým způsobem se sterilizuje potřebný materiál. Na další exkurzi jsme navštívili Ordinaci praktického lékaře Mudr. Hlaváče. Bylo to zajímavé, natáčeli jsme i EKG. Okolo jedné hodiny odpoledne jsme přijeli do Heřmanova. Ubytovaní jsme byli na faře, která je nádrherně opravená. Po uvaření oběda a výborných palačinek jsme se vydali na místní ekofarmu, kde mají ovce, daňky i jeleny. Měli jsme štěstí, byl na farmě přítomen i majitel, a tak poutavě seznámil s chovem jelenů. Den jsme zakončili zpěvem a hrou na kytaru.

Druhý den jsme měli naplánovaný delší výlet, ale proto, že se z nás stali úspěšní houbaři, byla cesta zkrácena. Po dobrém obědě jsme se vydali zpět do Tišnova. Kéž by bylo talik krásných dní, jako hub v lese. Fotografie jsou tady.

Marie Flochová


 

Školení na lisy

Dne 18.10.2017 proběhlo školení našich žáků věnované obsluze, seřízení a údržbě lisů NEW HOLLAND na velké hranaté balíky. Školitel firmy BISO Schrattenecker pan Ing. Jiří Jun naše žáky seznámil s technickými detaily jednotlivých konstrukčních celků, jejich funkcí, seřízením a údržbou. Této akce se zůčastnili žáci všech ročníků učebního oboru Opravář zemědělských strojů. Fotografie z této události jsou k shlédnutí zde.

 

Mgr. František Alexa


Marihuana a konopí

Ať si každý z vás, kdo jste si přečetl nadpis tohoto článku, představí cokoliv, věřte, že se nejedná o nic ilegálního. To jenom kluci z 1.A vyrazli se svou třídní učitelkou 24. října do Brna na program Střediska environmentální výchovy Lipka s názvem Marihuana a konopí.Kluci probrali tématiku ze všech stran - z hlediska práva, zneužívání a možných následků, i z hlediska využití technického konopí. Věděli jste například, že se z konopí dá postavit téměř celý dům, nebo že konopí zbavuje půdu těžkých kovů, nebo že se konopí urodí na stejném poli 3 x více než bavlny? To, a ještě mnohem více, se kluci dozvěděli od Petra Fialy, lektora Lipky, který se jim celé dopoledne věnoval. Příjemným odreagováním byla možnost si nakrmit chameleona, vyzkoušet si, jaké to je držet v ruce chameleona (to neodolala ani paní učitelka) nebo hada (z toho měla strach, ale nakonec si ho alespoň pohladila). Nezapomenutelná byla pohádka o Červené Karkulce v podání Aleše, Honzy, Ríši, Martina a Filipa. I ostatní kluci se snažili a na závěr si všichni vysloužili pochvalu instruktorů.Jak si kluci dopoledne užívali se můžete podívat na fotografiích

Mgr. Jitka Alexová


Návštěva muzea v Předklášteří

Klášter Porta Coeli a muzeum v Předklášteří navštívily v pátek 13. října 2017 žákyně 1. E. Jejich veselou náladu umocnila krása historického kláštera, kde je překvapila nádhera a tajemnost středověku. Nádherný den zakončily na výstavě o cestování, kde si mohly vyzkoušet i oděvy z dalekých krajů. Že jim to v indickém sárí velmi slušelo?

Bc. Pavla Caudrová


Dobrý start

V pátek 13. října se kluci z 1.A se svojí třídní učitelkou vypravili do Inspira na program Dobrý start zaměřený na utužení vztahů ve třídě a poznávání spolužáků. Při plnění některých úkolů projevili kluci velkou míru kreativity a vymysleli řešení, které udivilo i samotné lektory programu. Děkujeme lektorům Ondrovi a Martinovi za pohodové vedení a příjemnou atmosféru. 

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Mezinárodní strojírenský veletrh

Od 9. do 13. října předtavujeme vzdělávací nabídku naší školy na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Soutěž žáků zemědělských oborů v orbě

Čtvrtek a pátek 5. a 6. října se ve Znojmě konala soutěž žáků zemědělských oborů v orbě. Naši školu reprezentovali žáci Jan Šindelka a Marek Vymazal. Jejich přípravu vedl učitel odborného výcviku František Klíma, kterému zdatně pomáhal bývalý učitel naší školy Josef Alexa. Kluci na soutěži obstáli se ctí - 6. místo Honzy Šindelky bylo pro nás velmi milým překvapením. Fotografie jsou tady.

Mgr. František Alexa


Žáci SŠ a ZŠ Tišnov pomáhají podpořit péči o terminálně nemocné

Žákům SŠ a ZŠ Tišnov není lhostejný osud lidí, kteří jsou již ve vážném stavu a prožívají své poslední chvíle. Chtěli by pomoci lidem nevyléčitelně nemocným a umírajícím, aby poslední chvíle svého života mohli prožít doma v kruhu rodiny a svých blízkých. Proto se zapojili do sbírky Koláč pro hospic, která probíhá každoročně u příležitosti Světového dne paliativní a hospicové péče. Touto sbírkou chce OCH Tišnov také informovat veřejnost o možnosti domácí hospicové péče. Celý den 4. října 2017 nabízeli žáci SŠ a ZŠ Tišnov z oboru Ošetřovatel/ka chutný koláč, jehož koupí bylo možné přispět na pomoc těmto potřebným.

„Velmi nás potěšil zájem lidí o sbírku a také jejich velká ochota pomoci nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám.“ sdělila jedna ze studentek.

Fotografie jsou tady.

Bc. Pavla Caudrová


Exkurze do nízkoprahového zařízení ČAS

Ve středu 20. září vyrazili žáci 1.A a 1.E do nízkoprahového zařízení Čas v Tišnově. Pan učitel Richard Mašek, který působí kromě naší školy také v tomto zařízení, seznámil žáky s jeho činností. Zároveň je vyzval k návštěvě. Žáci si mohli také vyzkoušet některé aktivity. o nakonec vyústilo v souboj dvou družstev, učitelů tvořeným Mgr. Maškem a Mgr Alexovou a žáků tvořeným Honzou Kozlem a Richardem Danielem, v kulečníku.  Zvítězili učitelé (hlavně zásluhou pana Maška :-D ), ale pohodově a vlastně i vítězně se cítli všichni, kdo se exkurze zúčastnili. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Den zemědělce v obci Kámen

Ve čtvrtek 14.září vyrazili žáci 1.A, 2.A a někteří z 3.A do obce Kámen, aby se seznámili s nejnovější zemědělskou technikou vystavenou tady u příležitosti Dne zemědělce. Poděkování patří Mgr. Lence Bednářové, která celý zájezd zorganizovala. Jak si kluci tento výlet užili si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Jitka Alexová


Zahájení školního roku 2017/2018

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 4.9.2017. Žáci druhého a třetího ročníku se po prázdninách sešli se svými třídními učiteli ve svých kmenových učebnách. Nově přijaté žáky přivítal ve škole pan ředitel Ing. Mašek na slavnostním zahájení ve školní jídelně. Poté se odebrali do tříd se svými třídními učiteli. Děkujeme všem rodičům, kteří se zahájení školního roku zúčastnili. Žákům přejeme hodně úspěchů při studiu.

Mgr. Jitka Alexová


I učitelé se učí

Poslední prázdninový týden využili učitelé nejenom k úpravám tříd a kabinetů, ale také k dalšímu vzdělávání. Mgr. Alexa se vypravil na třídenní školení firmy Bosh, jehož tématem byla autodiagnostika, pánové Vitkovič a Brázda se seznámili s nejnovější zemědělskou technikou na semináři firmy Agrotec Hustopeče a ostatní učitelé se zúčastnili semináře "Řešení problémů ve třídě".

Mgr. Jitka Alexová