STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Stalo se ve školním roce 2018/2019


Nástavbáři a ošetřovatelky na Lipce

Dne 15.1. se žáci tříd 2.F a 1.E nahodile rozdělily na dva protichůdné tábory vášnivě obhajujicí  stanoviska přidělených rolí - skupina podporujicí stavbu supermarketu v měste Břeclavi a skupina ekologicky smýšlejicích, bránících ohrožení vzácných druhů obojživelniků v mokřadu. V tomto sporu nebylo důležité, kdo vyhral, ale to, ze se žáci pocvičili v argumentaci, dozvěděli se mnoho zajímavého a navíc se u toho skvěle bavili. Své role hráli s takovým nasazením, až pan lektor prohlásil, že tak aktivní  a fakta hledající žáky ještě neměl. Fotografie jsou tady.

Ing. Zuzana Břenková


Technické hračky v tišnovském Muzeu

10. ledna navštívili kluci z 2.A Muzeum města Tišnova, kde probíhala výstava Technická hračka. Žáky zaujaly jednotlivé exponáty, ale zvláště modelová železnice, kterou vystavoval v muzeu pan Sáblík. Tvůrce železnice ochotně odpovídal na zvídavé dotazy. Tak se kluci dozvěděli, že na modelu je 150 m kolejí, nebo že znázorňuje reálnou trasu v Tatrách, z čeho jsou vyrobeny stromy, nebo že budovy jsou věrnými kopiemi těch skutečných a jsou vyrobené na 3D tiskárně. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Vánoční besídka

Poslední předvánoční den se nesl v duchu vánoční atmosféry. Jednotlivé třídy se sešly se svými třídními učiteli, aby oslavili společně nadcházející svátky. Program si tvořili žáci sami - z některých tříd zněly vánoční koledy, jinde vonělo cukroví a čaj, jinde se hrály stolní hry. Celá škola voněla vánočními bramboráky a palačinkami, které vařili kluci z 2.A. Někteří žáci se rozhodli strávit tento den vycházkou po vánočně vyzdobeného Tišnova s návštěvou Muzea. Fotografie najdete tady.

Mgr. Jitka Alexová


Festival vzdělávání a Veletrh středních škol

Koncem listopadu se tradičně koná Veltrh středních škol v Brně. Letos byl rozšířen o Festival vzdělávání, na kterém se představovala jednotlivá odvětví. Naše škola se podílela na prezentaci v sekci autoopravárenství, zemědělství a zdravotnoctví. Kromě toho jsme na stánku školy prezentovali naši vzdělávací mabídku. Velký ohlas měla naše autodráha a RC herna. Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Prezentace "Úpravy motorových vozidel

15. listopadu se v areálu odborného výcviku uskutečnila prezentace firmy REVO APS zaměřená na úpravy motorových vozidel. Budoucí automechanici se mohli seznámit s možnostmi, které se skýtají v této oblasti. Prezentace byla obohacena i praktickou ukázkou.

Fotografie jsou tady.

Mgr. František Alexa


Výsadba třešní na ulici Nová

3. listopadu se na ulici Nová uskutečnila jedinečná akce - MAS Brána Vysočiny uspořádala akci pro veřejnost s témetem "výsadba třešňové aleje". Naše škola se na akci také podílela. Na zastavení naší školy si mohli účastníci vyrobit tašku s motivem stromu, nebo button dle vlastního návrhu.

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Den otevřených dveří

2. listopadu semohli zájemci z řad veřejnosti seznámit s naší školou v rámci Dne otevřených dveří. V areálu odborného výcviku si žáci ze základních škol vyrobili svícínky, v odborných učebnách se věnovali první pomoci a pokusům z chemie. Zájemci o studium přivítali možnost prohlídnout si školu a získat informace o studiu.

Mgr. Jitka Alexová


Výlet do Prahy

1. listopadu se žáci 2.A vydali na výlet do Prahy. Jejich hlavním cílem bylo Národní zemědělské muzeum na Letné. Prohlídku zahájili na střeše muzea, odkud je nádherný výhled na Prahu. Střechá zároveň slouží jako zahrada a mimo jiné jsou tady i včelí úly. Poté prošli žáci všechny expozice. Zvláště je zaujala expozice "voda", expozice věnovaná historii i současnosti zemědělství a nejvíce času strávili v expozici "Jede traktor", která zobrazuje historický vývoj traktorů. Součástí expozice je i trenažer traktoru, který byl bohužel mimo provoz. Kluci elespoň vyzkoušeli bagrování kamínků. Po tříhodinové prohlídce muzea se vydali na putování naším hlavním městem. Vybrali si trasu, která není příliš exponovaná a všichni ji absolvovali poprvé. Od muzea se vydali parkem k Metronomu, pak seběhli po schodech k Vltavě, přešli na druhý břeh, kolem Nemocnice na Františku a Anežského kláštera prošli k nejužšímu domu v Praze, poté k Prašné bráně, České národní bance kolem  Jindřišské brány na nádraží.   

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Seminář " Obsluha sklízecí mlátičky"

19. října se ve školícím středisku firmy Biso uskutečnil seminář týkající se činnosti, údržby a obsluhy sklízecí mlátičky. Seminář vedl Ing. Jiří Jun a zúčastnili se ho žáci 2.A a 3.A.

Mgr. Jitka Alexová


Adaptační pobyt ošetřovatelek a ošetřovatelů v Moravském krasu.

 

Všechny třídy oboru ošetřovatel/ka jeli 1.- 2. října na adaptační pobyt do Moravského krasu.Po příjezdu do Blanska jsme se ubytovali a šli jsme na exkurzi do Oblastní charity Blansko. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o lidech na okraji společnosti a jak je těžké se z této situace dostat. Často se jedná o lidi, kteří se dostanou do dluhových potíží. Někteří takto skončí po rozvodu. Vzhledem k tomu, že každý dluží i státu zdravotní pojištění, které neplatí, jejich dluh neustále narůstá a situace je velmi obtížná. Pro lidi bez domova má Charita Blansko zřízený denní stacionář i noclehárnu pro muže.Platí zde jasná pravidla. Dále jsme se seznámili i s linkou důvěry a krizovou pomocí. Pracovníci vyprávěli těžké osudy některých lidí, a také o tom, jak chodí pomáhat ženám z nočních klubů. Bylo to velmi silné a zajímavé. Potom jsme se vydali na procházku krásným údolím potoka. Potkali jsme cestou dva oslíky, které jsme si mohli pohladit. Na zpáteční cestě jsme zapálili oheň a opékali špekáčky. Večer jsme si si všichni společně povídali a šli spát.

Ráno po snídani jsme nachystali bagety a odjeli do Ostrova u Macochy na prohlídku dětských léčebných lázní. Zde se i pomocí speleoterapie, což je léčebný pobyt v jeskyni, léčí dýchací obtíže dětí.Děti během dne pobývají , běhají i spí v Císařské jeskyni, která má 100% vlhkost. Potom jsme šli na prohlídku do jeskyně Balcarka, kde jsme si mohli prohlédnout nádhernou krápníkovou výzdobu i se spícími netopýry. Pak jsme se vrátili zpět do Blanska, sbalili se a odpoledne vlakem odjeli domů. Bylo to prostě skvělé.

 

Richard Daniel 2.E


Soutěž v orbě Znojmo 2018

Naši žáci Jan Šindelka a Marek Vymazal se 12. a 13. září zúčastnili soutěži v orbě žáků středních škol ve Znojmě. Soutěžící byli nejenom z ze středních škol Jihomoravského kraje, ale také ze škol v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku. Během obou dnů byl připraven pořádající školou bohatý doprovodný program. Při závěrečném vyhodnocení jsme se mohli radovat z prvního místa Marka Vymazala v mazinárodní soutěži a z druhého místa v krajské soutěži (na prvním místě se umístila dívka z pořádající školy).

Fotografie jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Svět pod nohama

To je název programu, kterého se zúčastnili kluci z 2.A v centru environmentální výchovy Lipka na pracovišti Jezírko. Program byl zaměřen na získání vědomostí i praktických zkušeností o půdě. Zkusili si poznat některé minerály a horniny, vytvořili půdní profil, nasbírali několik živočicvydahů žijících v půdě a určili jejich názvy. Na závěr si vyzkoušeli na vlastní kůži "Jak se žije v mraveništi" co mohou vidět a slyšet v nočním lese. Poté se vydali na sedmikilometrovou cestu údolím Rakoveckého potoka přes Ořešín a Jehnice do České, odkud pokračovali do Tišnova vlakem. Fotografie se zdařilé akce jsou tady.

Mgr. Jitka Alexová


Adaptační programy nově vzniklých tříd

Jako každý rok, tak i letos se nově vzniklé třídní kolektivy zúčastní adaptačních programů, které vede naše školní psycholožka Mgr. Soňa Bajerová. První program určený pro třídu 1.B se uskutečnil v pátek 7. září. Část dne strávili žáci se školní psycholožkou a třídním učitelem ve škole, část v nízkoprahovém zařízení ČAS.


Zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok. Pro první ročníky se slavnostní zahájení konalo v 10:00 hodin v jídelně. Pan ředitel přivítal žáky i rodiče, představil vedení školy a třídní učitele. Poté se žáci a rodiče odebrali se svými třídními učiteli do kmenových tříd.