STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Studijní obory


MECHANIZACE A SLUŽBY

Kód oboru:             41-45-M/01
Délka studia:         4 roky
Forma studia:        Denní studium
Ukončení studia:   Maturitní vysvědčení
 

 
Profil absolventa oboru
 
Obor je určen pro dívky i chlapce s technickým zaměřením.
 
Absolvent oboru:
  • je schopen vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti v provozu mechanizačních prostředků
  • je schopen mechanizačně vybavit provozní stavby a řídit činnost související s provozem stájové mechanizace
  • zajistí provozní spolehlivost a efektivní využívání techniky
  • zajistí výrobu strojů a zařízení, provádět servisní a opravárenskou činnost
  • vykonávají, organizují a řídí činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova
  • dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • vykonávají ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity
  • usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výroků a služeb

 


 
Uplatnění absolventů v praxi
 
Absolventi mohou zastávat místa zemědělských techniků, vedoucích nebo techniků opraven a servisů, prodejců zemědělské a další techniky, pracovníků v poradenských službách, pracovat jako farmáři nebo samostatní podnikatelé v obchodě se zemědělskou technikou nebo s náhradními díly, nářadím a materiálem, pracovat v kovovýrobě, zajišťovat renovaci opotřebených dílů strojů a zařízení. Kromě toho mohou najít své budoucí uplatnění jako technici v dopravních společnostech, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní nebo obecní správě apod. Vzhledem k tomu, že jsou držiteli řidičského oprávnění skupin T, B, C, mohou pracovat jako řidiči traktorů, samochodných strojů a zařízení popřípadě řidiči nákladních automobilů nebo dodávkových vozidel.
Úspěšní absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.
 

 
ŠVP ke stažení zde