STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Výuka


Rozpis zvonění najdete zde

Harmonogram 1. pololetí 2020/21

Harmonogram 2. pololetí 2020/21

Termíny klasifikačních porad 2020/21

Dozory 2020/21Teoretická výuka probíhá v budově SŠ a ZŠ Tišnov , náměstí Míru 22. Žáci mají k dispozici odborné učebny s moderním vybavením. Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory, některé navíc interaktivními tabulemi.

V rámci projektu "podpora přírovědného a technického vzdělávání" byla zbudována učebna chemie.

 


Výuka odborného výcviku oboru Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel probíhá v areálu odborného výcviku Za Mlýnem 1898, Tišnov. Studenti mají k dispozici vybavené dílky ručního obrábění kovů, strojního obrábění kovů, svařovnu, kovárnu, zámečnickou dílnu a autoopravárenské dílny.
Výuka odborného výcviku oboru Ošetřovatel- ošetřovatelka probíhá v budově školy, nám. Míru 22.

 


Provozní praxe   probíhá na těchto smluvních pracovištích :

ZEAS Lysice
Agria Drásov s.r.o
Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
Nemocnice Tišnov
Domov důchodců Předklášteří
Nemocnice U Milosrdných bratří Brno