STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                     příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Vedení školy


 

                           

 

Ing. Rudolf MAŠEK

ředitel školy

masek@skolatisnov.cz

Tel.: 604 242 437

    

 

Bc. Renata AMBROSOVÁ,

statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele pro ekonomii a provoz

ambrosova@skolatisnov.cz

Tel.: 702 022 414

 

 

Ing. Miroslav JAŠEK

zástupce ředitele školy pro střední školu

jasek@skolatisnov.cz

Tel.: 777 730 742

 

 

Mgr. Jitka ALEXOVÁ

vedoucí učitelka pro teoretickou výuku

alexova@skolatisnov.cz

Tel.: 725 557 792

 

 

Mgr. František ALEXA

vedoucí učitel odborného výcviku

alexa@skolatisnov.cz

Tel.: 727 984 523

 

 

Milan FIALA

zástupce ředitele školy pro základní školu

fiala@skolatisnov.cz

Tel.: 601 367 202