STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV,
příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Co mám dělat, když ...

Co mám dělat, když se mi děje něco, s čím si nevím rady? Zde je možné získat pomoc či radu.

Poradna e-bezpeci.cz

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Probační a mediační služba ČR

Pokud jste se stali obětí trestného činu, potřebujete se vyrovnat s dopadem trestného činu, potřebujete pomoc v rámci orientace v trestném řízení nebo základní právní informace či doprovázení jepro Vás v Brně poradna na adrese Kozí 684/8. 

Kontaktní osoba: Bc. et Bc. Milada Lázničková, Dis

Kontaktní telefon: 727 939 941

Kontaktní e-mail: laznickova.pms@gmail.com

Pomoc i poradenství je bezplatné