STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV,
příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Fotogalerie aneb stalo se v roce 2012 - 2013

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku v ZŠ

V pondělí 3. září jsme slavnostně s novým panem ředitelem, Ing. Rudolfem Maškem, zahájili nový školní rok. O naší škole vyšel článek v Tišnovských novinách - zde.


   Návštěva náměstka hejtmana Stanislava

 Juránka

V pátek 14. září 2012 navštívil naši školu Stanislav Juránek. V doprovodu pana ředitele si ji prohlédl a poté diskutoval se studenty školy.


 

    Výlet do Brněnské ZOO

 V pondělí 24. září jsme školu vyměnili za výlet za zvířátky. Vyrazili jsme do ZOO za medvíďaty. Počasí nám přálo a my si to užili.


   Jarmark při příležitosti tišnovských hodů

 Žáci a studenti naší školy se zúčastnili jarmarku, kde návštěvníkům trhů nabídli ke koupi své výrobky. Získané peníze věnujeme na podporu projektu Adopce na dálku, kdy škola přispívá 14-leté dívence na její školní potřeby.


   Projekt Zdravá 5

V úterý 9. října jsme se zúčastnili projektu o zdravé výživě, který pro nás zařídil Nadační fond Albert. S paní lektorkou jsme si zopakovali zásady zdravé výživy, zasoutěžili jsme si a jako odměnu jsme si podle návodu připravili spoustu zdravých pokrmů.


   Běh 17. listopadu

Tato událost se tradičně konala v naší škole. letos jsme však vyzkoušeli novou trať v Boskovicích. A dařilo se nám. Lada byla třetí. Stejně tak i Mirek. Gratulujeme. Článek, který vyšel v Tišnovských novinách - zde.


 

  Člověče, nezlob se!

Ve středu 14. listopadu jsme vyrazili do školy v Želešicích zkusit štěstí. Čekalo nás krásné dopoledne a i úspěch v nejmladší kategorii. Adélka a Lukáš obsadili 3. místo. Gratulujeme.


  Mikuláš na základní škole

V kalendáři se objevilo ono magické datum pátého prosince a chodbou naší školy se rozlehlo andělské zvonění a chřestění čertovských řetězů. Na celou nadílku dohlížel sám sv. Mikuláš.


  Vánoční jarmark aneb přispějme na dobrou věc

 


 Beseda k adopci na dálku s žáky střední školy

 


   

Besídka pro klienty Domova pro seniory v Předklášteří a Domova sv. Alžběty na Žernůvce 

 


  Besídka pro žáky a jejich rodiče

O besídce vyšel článek v Tišnovských novinách č. 1/ 2013 - článek.

 


  Škola v přírodě Daňkovice 2013

V týdnu od 14. do 18. ledna jsme si užívali sněhu v Daňkovicích. Opět to byl krásný týden, na který budeme dlouho vzpomínat. 


   Shery u nás ve škole  

V březnu nás opět navštívila paní Rybičková a Shery. Opět jsme si vyzkoušeli práci se psem. V současné době si Shery plní své mateřské povinnosti, na světlo světa přivedla sedm štěňátek.


   Kuchařská soutěž "Zlatá Pětka"  

Žáci naší školy se účastní kuchařské soutěže, kterou pořádá Nadační fond Albert. Soutěž je zaměřená na zdravou stravu. Náš team postoupil do semifinále!


    Florbalový turnaj SŠ a ZŠ Tišnov  

V pátek 19. dubna se konal Školní turnaj ve florbalu. Během dopoledne se utkaly všechny třídy naší školy. Naše družstvo bylo rovnoceným soupeřem.


 Projekt EVVO - Třídíme odpad

19. dubna jsme se seznámili s tříděním odpadu, prohlédli si videa o třídění odpadu a jeho následné využití. Nejvíce nás překvapilo jeho opětovné využití v rámci recyklace. Své znalosti jsme poté využili v rámci výtvarné soutěže.

Výtvarnou soutěž vyhrála Alenka H. a celoškolní soutěž ve sběru papíru vyhrál Vojta P., který nasbíral více jak 200 kg. Všem zúčastněným děkujeme.


 Beseda s Policií ČR

22. dubna 2013 navštívila naší školu maj. Procházková, zaměstnankyně Policie ČR a při velmi zajímavé besedě nás seznámila s problematikou bezpečí na internetu, kyberšikanou a jejím nebezpečím. 


 Vycházka do lesa

V úterý 7. května jsme navštívili pana Lanču, který nás seznámil s úlohou lesníka a myslivce v péči o les a jeho obyvatele. V prostoru jeho hájenky jsme se seznámili se srncem Matějem, měsíčními liščaty a poštolkou. Protože jsou to zvířátka kontaktní a zvyklá na lidi, mohli jsme si je pohladit. Kdo si mohl někdy pohladit štěně lišky nebo poštolku? Poštolku si pohladili jen odvážní. Poté jsme se vydali na  procházku do lesa v okolí Lomnice. Zahráli si zajímavé hry, vyzkoušeli svoji fyzickou kondici. Závěrem lze napsat, že jsme prožili zajímavé dopoledne. Děkujeme.  


 Televize u nás ve škole

V úterý 14. května navštívil štáb České televize, studio Brno, naši školu. Natáčená reportáž se týkala slučování škol v Jihomoravském kraji. V reportáži vystoupil pan ředitel Ing. Mašek. Reportáž můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/


 Hudební setkání praktických škol v Brně

V úterý 14. května 2013 jsme naši školu reprezentovali na Hudebním setkání praktických škol v Brně.


 Sportovní hry mládeže žádná fotografie

Ve středu 29.5 2013 se reprezentanti naší školy zúčastnili oblastniho kola Sportovních her mládeže v Brně. Společně s dalšími závodníky okresu Brno - venkov se utkali s ostatními soupeři z celého Jihomoravského kraje v lehkoatletických disciplínách běh hladký 60 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh - chlapci 1500 m, dívky 800 m. V silné konkurenci obsadilo družstvo děvčat skvělé třetí místo.


 Den dětí

Vzhledem k tomu, že nám počasí nepřálo, proběhla oslava Dne dětí až v úterý 4. června. Netradiční soutěže, spolupráce mezi spolužáky, dobrá nálada a špekáčky. To byl náš den dětí.


 Zdravá Pětka - finále 

Náš tým postoupil z prvního místa v semifinále jihomoravského kraje. Finále proběhlo na výstavišti v Brně 8. června. Atmosféra byla perfektní, Jirka Mádl se s námi vyfotografoval.


 Soutěžní den s Lesy ČR

14. června 2013 jsme se zúčastnili soutěžního dne, který uspořádaly Lesy ČR v přírodě v okolí Nedvědice.


 Školní výlet Punkevní jeskyně a propast Macocha

V úterý 18. června na nás čekal objednaný autobus. Všechny žáky dopravil do Skalního mlýna, kde jsme přestoupili na zdejší vláček. Pak jsme si prohlédli Punkevní jeskyně, projeli se na lodičkách. Po vystoupení z lodiček nás čekal výjezd lanovkou k hornímu můstku propasti Macocha. Po svačině jsme se pokochali zdejší vyhlídkou, sestoupili na spodní můstek, a po turistické značce jsme po svých došli zpět do Skalního mlýna.


Branný závod

V úterý 25. června nám sice nepřálo opět počasí, takže místo přírody proběhl branný závod netypicky ve škole. Jednotlivá stanoviště představovala rozmanité úkoly - poznávání stromů, kimovu hru, první pomoc, hmatové poznávání, poznávání rozmanitých vůní,poté chutí ovoce či zeleniny, házení papírových koulí do koše. Legrace a smích provázeli celé dopoledne. na závěr proběhlo vyhlášení a předání sladkých odměn pro závodníky.


Sportovní den

Středa 26. června nám přinesla nové zážitky. V areálu odborného výcviku naší školy jsme během dopoledne splnili pět rozmanitých úkolů zaměřených na fyzickou zdatnost (koulení pneumatiky), přemýšlení (hlavolamy), spolupráci (šroubování matičky na šrouby levou rukou pro dva z týmu), orientaci (chůze po dráze bez kontroly očí) a hod na cíl. Sport poté vystřídaly policisté z obvodního oddělení Policie ČR v Tišnově a ukázka výcviku psů z Kynologického klubu. Obě ukázky byly zajímavé a žáci si měli možnost seznámit se s jednotlivými pejsky, vyzkoušet neprůstřelnou vestu, posezení v policejním autě a jiné. Na závěr byli vyhlášeni vítězové, ale sladkou odměnu získali na závěr všichni. Jako bonus nás zdejší mistr pan Alexa provedl zdejším areálem.


 Závěrečné fotografie za školní rok 2012-13


Fotografie z jednotlivých tříd v tomto školím roce

 

šestá třída

 

 

sedmá třída

 

 

osmá třída

 

 

 


  Slavnostní zakončení školního roku 2012-13 - rozdání vysvědčení

V pátek 28. června jsme za přítomnosti pana ředitele rozdali vysvědčení a ocenili nejlepší žáky naší základní školy. Také se rozloučili s uplynulým školním rokem a popřáli si pěkné prázdniny plné dobrodružství, zážitků a sluníčka.