STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV,
příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Spolupráce se Spolkem psychologických služeb

Spolek psychologických služeb

 http://www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz/index.php/odkazy/prehled-volnocasovych-aktivit-tisnov

 

Spolek psychologických služeb

předsedkyně organizace: Mgr. Kateřina Smutná

Kancelář: Náměstí Míru 114, 666 01 Tišnov

tel. +420 608 747 102


Telefonické a e-mailové objednávky konzultací s psychologem:
PhDr. Tatjana Bláhová – tel. 604 923 723 
Mgr. Kateřina Smutná – tel. 734 333 658 

Příklady obtíží a vnějších projevů chování dětí a dospívajících ve škole, ve volném čase i v domácím prostředí, které mohou být vstupním tématem psychologických konzultací:

 

Ve školním prostředí
závažná nesoustředěnost, nápadné výkyvy ve školní výkonnosti, zvýšená unavitelnost, nápadnější obtíže v komunikaci se spolužáky i s vyučujícími, stranění se kolektivu, nápadná nejistota žáka jak ve výuce, tak i mimo ni, nezájem o školní práci, o její výsledky i hodnocení, časté až vytrvalé zapomínání úkolů a povinností, porušování pravidel a norem, agresivita (obrácená proti sobě, druhým, i věcem a prostředí, např.: ponižování sama sebe, slovní a fyzické napadání druhých, vyvolávání rvaček, agresivní odmlouvání a napadání spolužáků, vyučujících, poškozování a rozbíjení pomůcek, školního nábytku...), lhaní, krádeže, záškoláctví

 

Ve volném čase
nápadné stranění se vrstevníkům a závažnější komunikační potíže ve vrstevnické skupině, agresivní projevy (slovní i fyzické napadání, záměrné vyvolávání rvaček, ubližování slabším atd.), porušování společenských a skupinových pravidel, ničení majetku jakékoliv formy, lhaní, krádeže atd.

 

V rodině
Na úrovni dítěte – např. významné potíže v komunikaci mezi rodiči a dítětem, zapírání, uzavírání se (do sebe, svého pokoje...), neplnění úkolů a povinností (jak domácích, tak i školních), závažné porušování dohod a rodinných pravidel, lhaní, krádeže, toulání se, psychosomatické potíže (dlouhodobější bolesti např. bříška, hlavy, zvýšená teplota...., bez objektivní medicínské příčiny), strachy, úzkosti, negativismus atd.
Na úrovni rodiny jako celku - rodina přestává jako celek fungovat, v rodině jsou přítomná různá tabu, došlo k významné ztrátě (rozvod, smrt) či významné změně (stěhování, příchod nového partnera, nového dítěte), objevují se psychosomatická onemocnění, poruchy chování u dětí, nedaří se zpracovávat vývojové skoky – např. osamostatňování dětí a jejich kroky do samostatného života, apod.